Mineralny system tynku ciepłochronnego BRANELIT®

Mineralny system tynku ciepłochronnego BRANELIT®

Efektywna energetycznie izolacja termiczna przegród i elementów budowlanych nakładana w postaci tynku mineralnego z perlitem.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

załącznik lorem ipsum

załącznik lorem ipsum

załącznik lorem ipsum

 • wysoka izolacyjność termiczna wsp. λ=0,064 W/mK
 • działanie termorenowacyjne na istniejące podłoże
 • izolacja termiczna przegrody przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej 2-3 cm
 • system mineralny zgodny z zabytkową „tkanką” obiektów historycznych
 • materiał całkowicie niepalny (klasa odporności ogniowej A1)
 • zachowana geometria historycznych elementów architektury
 • pełna ochrona konstrukcji budynku przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią
 • paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie struktura systemu
 • jednorodna warstwa z podłożem, niwelująca wpływ mostków termicznych

Pierwszy mineralny tynk zapewniający termoizolację wraz z renowację podłożą!

Tynk ciepłochronny z perlitem BRANELIT® jest wysoce izolacyjnym, paroprzepuszczalnym, regulującym wilgoć w przegrodzie materiałem budowlanym z wapnem, który jest niepalny (materiał budowlany klasy A1). Dzięki składnikom mineralnym jest odporny na glony i grzyby. Możliwy do nakładania ręcznie lub maszynowo. Warto zauważyć, że w porównaniu z tradycyjnym tynkiem izolacyjnym grubość zastosowanego tynku ciepłochronnego z perlitem BRANELIT® może być od dwóch do trzech razy cieńsza w celu osiągnięcia, tego samego efektu izolacyjnego. System tynku ciepłochronnego BRANELIT® stosuje się w celu termoizolacji przegród budowlanych na zewnątrz oraz od wewnątrz.

Table Header

Współczynnik przewodności cieplnej λD

>0,055 W/mK

Klasa zaprawy

T1 CS II wg normy PN-EN 998-1:2016

Klasa odporności ogniowej

1,6 - 3 N/mm2

Absorpcja wody

A1

Minimalna grubość warstwy

20 mm

Maksymalna grubość warstwy

200 mm

Opór dyfuzyjny µ

6

Opakowanie

torba/14 kg

Zużycie około

Przy warstwie izolacyjnej o grubości 3 cm potrzeba 1 kg (1 worek) tynku ciepłochronnego

Tynk ciepłochronny BRANELIT® może być nakładany zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Zużycie tynku jest zmienne w zależności od powierzchni i sposobu użycia. Rzeczywiste zużycie zależy od umiejętności tynkarskich wykonawcy, rodzaju i stanu technicznego podłoża może ulec korekcie, w trakcie prac budowlanych. Czas przydatności do użycia po zarobieniu z wodą wynosi maksymalnie 4 godziny.

 1. szpryc wapienny CERABRAN® KALKVORSPRITZ
 2. tynk ciepłochronny BRANELIT®
 3. zaprawa klejowa CERABRAN® AMX RENO + siatka podtynkowa
 4. podkład pod tynk CERABRAN® Quarzgrund
 5. tynk wierzchni CERABRAN® FKX/ CERABRAN® FRX/ CERABRAN® FMX/ CERABRAN® FDX
 6. hybrydowa farba elewacyjna CERABRAN® HYBRID OUTSIDE + HYDROGRUND (opcjonalnie)

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU