Mineralny system tynku ciepłochronnego RENOSYSTEM®

System tynku termorenowacyjnego RENOSYSTEM® zgodny z wytycznymi WTA

Termorenowacyjna przegród i elementów budowlanych nakładana w postaci tynku mineralnego z perlitem, do ścian z wysoleniami i zawilgoceniem.

 • wysoka izolacyjność termiczna wsp. λ=0,027 W/mK
 • izolacja termiczna przegrody przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej 2-3 cm
 • system mineralny zgodny z zabytkową „tkanką” obiektów historycznych
 • materiał niepalny (klasa odporności ogniowej A1)
 • zachowana geometria historycznych elementów architektury
 • pełna ochrona konstrukcji budynku przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią
 • paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie struktura systemu
 • jednorodna warstwa z podłożem, niwelująca wpływ mostków termicznych

Pierwszy mineralny system tynku termoizolacyjnego o parametrach izolacyjnych lepszych od styropianu!

Tynk termoizolacyjny z aerożelem AEROPUTZ® jest wysoce izolacyjnym, paroprzepuszczalnym, regulującym wilgoć w przegrodzie materiałem budowlanym z udziałem wapnem, który jest niepalny (klasa odporności ogniowej A1). Idealny do ocieplania i renowacji budynków zabytkowych. Dzięki składnikom mineralnym w swojej strukturze jest odporny na glony i grzyby. Możliwy do nakładania ręcznie lub maszynowo. Warto zauważyć, że w porównaniu z tradycyjnym tynkiem izolacyjnym grubość zastosowanego tynku ciepłochronnego z aerożelemAEROPUTZ® może być od dwóch do trzech razy cieńsza w celu osiągnięcia, tego samego efektu izolacyjnego. System tynku ciepłochronnego AEROPUTZ®  stosuje się w celu termoizolacji przegród budowlanych na zewnątrz oraz od wewnątrz.

Table Header

Współczynnik przewodności cieplnej λD

0,027 W/mK

Klasa zaprawy

T1 CS I wg normy PN-EN 998-1:2016

Klasa odporności ogniowej

A2 s-1 d-0

Kapilarna absorbcja wody

WC1

Minimalna grubość warstwy

20 mm

Maksymalna grubość warstwy

200 mm

Opór dyfuzyjny µ

≤ 6

Opakowanie

TORBA- 8,5 KG/ 24 OPAKOWANIE/1 PALECIE

Zużycie szacunkowe

1,7 KG/M²/CM

Spoiwo: wapno hydrauliczne NHL 5, hydrat wapna, biały cement

Dodatki: granulat aerożelowy, lekkie dodatki mineralne

Dodatki: środek zatrzymujący wodę, środek zatrzymujący powietrze, hydrofobowy

APLIKACJA za pomocą agregatu tynkarskiego tynku termoizolacyjnego CERABRAN® AEROPUTZ

Jednorazowo można wykonać warstwy grubości od 2cm do 6cm. Jeżeli konieczne jest nakładanie wielowarstwowe, to  poprzednia warstwa tynku musi być dobrze szorstka (chropowata) względnie z grubsza wyciągnięta np. kielnią z dużymi zębami. Następną warstwę tynku należy nakładać po związaniu (utwardzeniu) wcześniejszej, jednak nie wcześniej jak po 24 godzinach. Tynk termoizolacyjny AEROPUTZ® nakładany jest na gładko za pomocą drewnianej lub aluminiowej łaty tynkarskiej i po zakończeniu procesu wiązania tj. po min. 21 dniach należy otworzyć strukturę tynku przez drapanie packą kratową. Przez pierwszy tydzień wiązania tynku należy zraszać tynk wodą. Zabieg ten ma zapobiec pojawianiu się rys i pęknięć na tynku. W przypadku aplikacji od wewnątrz w pomieszczeniu należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.

 1. szpryc wapienny CERABRAN® KALKVORSPRITZ
 2. tynk ciepłochronny CERABRAN® AEROPUTZ
 3. preparat gruntujący CERABRAN® SPEZIAL FIXATIV
 4. zaprawa klejowa CERABRAN® AMX AEROPLUS + siatka podtynkowa
 5. podkład pod tynk CERABRAN® QURZGRUND
 6. tynk wierzchni CERABRAN® FKX/FRX/FDX/KMX
 7. silikatowa farba elewacyjna HISTOBRAN® lub HYBRID OUTSIDE® (hybrydowa farba zewnętrzna)

PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU