Mineralny system tynku ciepłochronnego RENOSYSTEM®

System tynku termorenowacyjnego RENOSYSTEM® zgodny z wytycznymi WTA

Termorenowacyjna zaprawa do przegród i elementów budowlanych nakładana w postaci tynku mineralnego z perlitem, do ścian z wysoleniami i zawilgoceniem.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 • wysoka izolacyjność termiczna wsp. λ=0,064 W/mK
 • Zgodny z zaleceniami WTA E-2-9
 • na ściany zawilgocone i zasolone,
 • izolacja termiczna przegrody przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej 2-3 cm
 • system mineralny zgodny z zabytkową „tkanką” obiektów historycznych
 • materiał niepalny (klasa odporności ogniowej A1)
 • zachowana geometria historycznych elementów architektury
 • pełna ochrona konstrukcji budynku przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią
 • paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie struktura systemu
 • jednorodna warstwa z podłożem, niwelująca wpływ mostków termicznych

RENOSYSTEM R22 jest suchą, fabrycznie przygotowaną, termoizolacyjną zaprawą wyprodukowaną na bazie spoiw wiążących hydraulicznie, ultra lekkiego kruszywa perlitowego własnej produkcji o frakcji 0-1,5mm oraz specjalnych dodatków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Współczynnik przewodności cieplnej λD: 0,064W/mK

Klasa zaprawy: T1 CS II wg normy PN-EN 998-1:2016

Klasa odporności ogniowej: A1

Przepuszczalność wody po 24h: ok. 1,1 kg/m²

Minimalna grubość warstwy: 20 mm

Maksymalna grubość warstwy: 80 mm

Opór dyfuzyjny µ: ≤ 6,2

Opakowanie: TORBA- 50 L/ 30 OPAKOWAŃ/1 PALECIE

Zużycie szacunkowe: 10 KG/M²/CM

Spoiwo: wapno hydrauliczne NHL 5, hydrat wapna, szary cement

Dodatki: wypełniacz perlit,

Dodatki: środek zatrzymujący wodę, środek zatrzymujący powietrze, hydrofobowy

Wlać czystą, chłodną wodę 914-16 L/op. 50L) do czystego pojemnika o odpowiedniej objętości. Zawartość worka wsypać powoli do wody i wymieszać przy pomocy mieszadła mechanicznego o dużej średnicy w maksymalnym czasie nie przekraczającym 3 minuty aż do powstania jednolitej, nie zawierającej grudek konsystencji. W razie potrzeby krótko przemieszać ponownie po kilku minutach.

Przy zastosowaniu narzutu mechanicznego oraz dużych powierzchniach zaleca sięużycie agregatu tynkarskiego z końcówką napowietrzającą oraz mieszadłem to tynków ociepleniowych. Przy nakładaniu ręcznym wykonać narzut materiału na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu, wierzchnią warstwę można wyrównać przy pomocy łaty tynkarskiej do uzyskania ostrej i chłonnej powierzchni. Czas przydatności do użycia po rozrobieniu zaprawa z wodą wynosi do 1 godziny. Następne warstwy tynków mogą być nakładane po wstępnym związaniu (np. po min. 24 h) RENOSYSTEM R22 na ciemno-wilgotną powierzchnię- w razie potrzeby powierzchnię tynku należy zwilżyć.

 1. Obrzutka (szpryc) perlitowy RENOSYSTEM 21
 2. Termorenowacyjny tynk podkładowy RENOSYSTEM 22
 3. Perlitowy tynk renowacyjny RENOSYSTEM 23

Tynki mineralne z perlitem to dość innowacyjne rozwiązanie, które charakteryzuje się dość ciekawymi właściwościami fizykochemicznymi. Spróbujmy – na podstawie ogólnodostępnych informacji – przeanalizować, czym jest tynk mineralny z perlitem i dowiedzieć się na jego temat czegoś więcej.

Cienkie tynki perlitowe, które osiągają najwyższy poziom termoizolacyjności przy minimalnej grubości warstwie

Jak najlepiej scharakteryzować tynki perlitowe? Wystarczy zwrócić uwagę na ogólnodostępne informacje, które świadczą o wysokiej klasie tych powłok.

Wysoki stopień izolacyjności termicznej. Jest to parametr, który ma bardzo istotne znaczenie w kontekście efektywności energetycznej budynku. Jest on definiowany jako współczynnik, który określa ilość przenikającego ciepła na zewnątrz w zimie, oraz ilość ciepła przenikającego do wewnątrz w lecie W przypadku tynków perlitowych izolacyjność termiczna jest bardzo wysoka, gdyż wynosi λ=0,064 W/mK.

Tynk ciepłochronny idealny do termorenowacji obiektów historycznych, z właściwością regenerowania ścian

Dzięki specyficznym właściwościom tynków perlitowych można nie tylko zakryć ścianę, stworzyć warstwę termoizolacyjną i zabezpieczyć istniejącą warstwę elewacyjną, ale też ją zregenerować. Dzięki temu tynk (nawet po nałożeniu grubej warstwy) stabilniej trzyma się na przegrodzie budowlanej.
Minimalna grubość nakładanej warstwy. W przeciwieństwie do wielu różnych mas tynkarskich tynk mineralny z perlitem jest materiałem bardzo ekonomicznym. W praktyce oznacza to, że uzyskanie odpowiednich właściwości termoizolacyjnych jest możliwe już po nałożeniu warstwy o grubości zaledwie 2 – 3 cm, natomiast warstwa o grubośći 5 cm pozwala zmniejszyć straty ciepła przez przegrodę o 50%. Jest to bardzo dobry efekt energooszczędności, przy tak cienkiej warstwie materiału, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre tynki termoizolacyjne wymagają nałożenia nawet trzykrotnie grubszej warstwy.
Doskonały dla obiektów historycznych.

Paroprzepuszczalny tynk perlitowy mineralny zgodny z wytycznymi WTA, odpowiedni do elewacji obiektów pod ochroną konserwatorską

Możliwość zastosowanie warstwy o grubości 2-3 cm tynku sprawia, że nie wpływa on na kształt elewacji zewnętrznej budynku. Oznacza to również, że można go stosować jako tynk w budynkach liczących sobie nawet sto i więcej lat. Dzięki warstwie tynku z perlitem stara elewacja zostanie poddana procesowi osuszania, ponieważ tynk jest mocno paroprzepuszczalny, a dzięki wysokiej zawartości wapnia w jego składzie ograniczy on możliwość skażenie mikrobiologicznego.

Niepalność. Jest to bardzo ważna cecha, obok której nie można przejść obojętnie. Nowoczesny tynk mineralny z perlitem jest materiałem o klasie niepalności A1. Oznacza to, że jest on całkowicie odporny na działanie ognia i co najważniejsze — całkowicie uniemożliwia dalszy rozwój płomienia i w konsekwencji zapobiega pożarowi.

Ochrona przed oddziaływaniami zewnętrznymi. Istotnym atutem tynków perlitowych jest ich wytrzymałość w kontekście oddziaływania czynników pogodowych takich jak deszcz, śnieg, wiatr, drobne cząsteczki pyłu i piasku itd. Dzięki dużej odporności na wilgoć tynk chroni elewację przed powstawaniem grzybów i pleśni. Mało tego – mineralne składniki zawarte w produkcie chronią elewację przed rozwojem zanieczyszczeń organicznych.

Reasumując, tynki z perlitem to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wytrzymałość i wysoki poziom termoizolacji. To także świetnie rozwiązanie architektoniczne.
Sprawdź również system tynków ciepłochronnych Aeroputz o najwyższej, lepszej niż styropian, termoizolacyjności.