Iniekcja w budownictwie, czyli poznaj nasze sposoby na to, aby osuszyć i odsolić mury kamienic i innych budynków przed termomodernizacją

Iniekcja murów w budownictwie polega na wprowadzaniu specjalistycznych środków chemicznych do ich struktury. Jej celem najczęściej jest wzmocnienie lub osuszenie ścian i fundamentów. To, jakie substancje będą wprowadzone w ściany, zależy od tego, jakie są potrzeby w konkretnym przypadku. Poniżej opisujemy, na czym dokładnie polega i jak przeprowadzana jest ta procedura.

Iniekcja ścian w budownictwie – jakie są techniki osuszania, usuwania wilgoci z murów? Które są odpowiednie do starych murów, a które do osuszania fundamentów?

Iniekcje budowlane różnią się pomiędzy sobą techniką wykonania oraz rodzajem materiału, który wprowadzany jest wewnątrz ścian. Podstawowy podział wygląda następująco:

  • iniekcja niskociśnieniowa
  • iniekcja wysokociśnieniowa
  • iniekcja strukturalna
  • iniekcja grawitacyjna
  • iniekcja kurtynowa

Iniekcja nisko- lub wysokociśnieniowa różnią się od siebie poziomem ciśnienia, pod którym iniekt wprowadzany jest w ściany. Ta druga nie powinna być stosowana w bardzo starych i zniszczonych murach z uwagi na to, że może spowodować dalsze uszkodzenia. W przypadku iniekcji strukturalnej proces polega na wypełnieniu ściany preparatem uszczelniającym na całej powierzchni. To dodatkowo wzmacnia konstrukcję budynku. Iniekcja grawitacyjna wykorzystuje proces grawitacji. Środek uszczelniający podawany jest w górnej części ściany i naturalnie rozchodzi się po całym wywierconym wcześniej otworze. Iniekcja kurtynowa sprawdzi się w przypadku wykonywania osuszania fundamentów, na przykład w procesie przeprowadzania termomodernizacji budynków o wysokim stopniu zawilgocenia i zasolenia. Tworzy na nich zwartą strukturę, izolując je poziomo i pionowo.

Iniekcja jako metoda osuszania starych murów i zabezpieczania ich przed wodami gruntowymi

Iniekcja murów stosowana jest przede wszystkim w celu osuszenia zawilgoconych murów. Poza tym będzie służyć także zabezpieczeniu ich przed kolejnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez wody gruntowe. W wielu sytuacjach iniekcja ścian służy także naprawie drobnych pęknięć i rys bez ingerowania w całą konstrukcję budynku. Taki zabieg, choć jego głównym celem jest odbudowa, ma nie tylko charakter naprawczy. Jego celem jest również wzmocnienie ścian w taki sposób, by nie pojawiały się na nich kolejne ubytki. Tym samym iniekcję należy traktować jako inwestycję, która przedłuży użytkowanie budynku i zapewni jego wytrzymałość.

Na czym polega iniekcja murów?

Iniekcja to proces, podczas którego w murach wierci się otwory iniekcyjne. Ich głębokość oraz sposób rozmieszczenia na ścianie uzależnione są od stopnia zawilgocenia murów i ich ogólnego stanu. Po wykonaniu nawiertów do ich wnętrza aplikuje się odpowiedni środek: krem, żel lub płyn. Jest on dobierany w zależności od tego, jaki rodzaj iniekcji jest wykonywany i jaki ma być jej efekt (cel). Po zastygnięciu materiał iniekcyjny tworzy skuteczną barierę odporną na działanie wilgoci. Podczas iniekcji budynek nie musi być wyłączony z użytkowania. To, ile trwać będzie iniekcja, uzależnione jest od stopnia zawilgocenia murów i ich ogólnego stanu.

Iniekcja budowlana jako remedium na zdegradowaną hydroizolację ścian i wzmocnienie budynku zdegradowanego przez wody gruntowe

Z czasem hydroizolacja każdego budynku ulega zniszczeniu. Iniekcja ścian to najprostszy i względnie tani sposób na to, by osuszyć mury i przedłużyć ich żywotność. Prawidłowo przeprowadzona iniekcja pozwala wyeliminować problem z wysokim poziomem wód gruntowych. To też najlepszy sposób na wzmocnienie konstrukcji starszych budynków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *