Styropian na ściany oddzielenia przeciwpożarowego – dlaczego nie można go zastosować?

Styropian jest jednym z najbardziej efektywnych i jednocześnie powszechnych materiałem ociepleniowym. Niestety, nie zawsze możemy zastosować go bez przeszkód. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy przepisy wymagają zastosowania materiałów ociepleniowych niepalnych. Styropian, mimo że zapalony gaśnie (jest samogasnący), to pozostaje materiałem palnym.

Z tego powodu, nie można zastosować go do ocieplenia elewacji budynku, który sąsiaduje zbyt blisko obiektów łatwopalnych, takich jak na przykład drewniany dom. Dlatego, jeśli chcemy wykonać docieplenie domu jednorodzinnego z „ryzykownym” sąsiedztwem, musimy koniecznie rozeznać się w tym, jakie obostrzenia prawne nas dotyczą.

Czy styropian może zostać zamontowany na klatkach schodowych i na ścianach oddzielenia przeciwpożarowego?

Styropian nie może zostać też zamontowany na ścianach, które mają pełnić funkcję tak zwanej ściany oddzielenia przeciwpożarowego. W tym przypadku lepiej jest zastosować ciepłochronny tynk perlitowy – jest to materiał zapewniający znacznie wyższe bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniającego się ognia niż styropian.

*Ściana oddzielenia przeciwpożarowego to przegroda, która rozdziela obiekt budowlany na strefy pożarowe. W sytuacji zagrożenia płomieniami, ściany takie mają za zadanie ograniczać rozprzestrzenianie się ognia i zapewnić budynkowi ochronę przez określony czas. Jest to czas, który daje szansę na przeprowadzenie ewakuacji oraz na przyjazd straży pożarnej. Ścian tego typu nie można pokrywać drewnianą okleiną, boazerią, panelami wykonanymi z palnych materiałów. Przeszklenia mogą stanowić jedynie 1/10 powierzchni takiej ściany, a drzwi do 15% jej całkowitej powierzchni. Ścian ochrony przeciwpożarowej nie można opierać na stropie, który miałby niższą odporność ogniową niż one same. Najlepiej, gdy są posadowione na własnych fundamentach. Należy pamiętać, że ściana osłonowa to nie to samo co ściana ochrony przeciwogniowej! Przepisy, które określają wymogi wobec ścian oddzielenia przeciwpożarowego to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *