Dofinansowania na docieplenie/ocieplenie budynków zabytkowych 2024

Inwestorzy zainteresowani wykonaniem projektów termomodernizacyjnych, mogą skorzystać z szeregu programów, których celem jest dofinansowanie ww. pracy. W poniższym tekście spróbujemy przybliżyć ten temat.

Jakie budynki obejmuje dofinansowanie na termomodernizację?

Zacznijmy od tego, że o dofinansowanie na termomodernizację obiektów zabytkowych mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty, które zarządzają określonymi rodzajami nieruchomości. Mowa tutaj przede wszystkim o:

 • budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynkach zbiorowego zamieszkania,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • nieruchomościach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego,
 • budynkach przeznaczonych do realizacji zadań publicznych,
 • sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła.

Warto dodać, że szczegółowy zakres osób uprawnionych do pozyskania dofinansowania, zależy od rodzaju programu.

Z jakich dofinansowań można skorzystać przy termomodernizacji zabytków?

Zgodnie z obowiązującym prawem inwestor może skorzystać z kilku różnych rodzajów dofinansowań dedykowanych termomodernizacji obiektów zabytkowych. Istnieją też programy przeznaczone dla szerszej kategorii obiektów.

 1. Premia termomodernizacyjna.

  Jest to wsparcie, dzięki któremu można uzyskać spłatę części kredytu na wydatki termomodernizacyjne w budynkach zabytkowych. Beneficjentami premii mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, a także gminy, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i właścicielami domów jednorodzinnych. W ramach dofinansowania można uzyskać środki na aż 26% kosztów inwestycji, przy czym należy pamiętać, że w przypadku jej połączenia z inwestycją w OZE zakres dofinansowania sięga nawet 31%.

 2. Premia remontowa

  To kolejna forma wsparcia finansowego termomodernizacji zabytków, którą można uzyskać na realizację przedsięwzięcia remontowego. Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także TBS-ów, Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Co ważne, premia przysługuje wszystkim i to bez względu na aktualny status prawny. Jedynym wyjątkiem są to jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Wysokość premii to 25% kosztów inwestycji.

 3. Premia Mieszkaniowych Zasobów Gminy (MZG)

  To dofinansowanie, które przysługuje inwestorowi w celu realizacji przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego budynków zabytkowych i nie tylko. Premia MZG jest przyznawana na rzecz poprawy stanu technicznego tychże Zasobów i jest przekazywana na rzecz inwestorów będących gminą, spółką akcyjną (gdzie gmina lub Skarb Państwa posiada minimum 50% głosów), lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość premii to 50% kosztów przedsięwzięcia lub 60%, jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków bądź też znajduje się na terenie o takim charakterze.

 4. Program Czyste Powietrze

  W ramach programu można uzyskać środki na termomodernizację różnych rodzajów budynków, w tym zabytkowych. Pieniądze można wykorzystać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na bardziej nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Program jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali posiadających własną księgę wieczystą. Beneficjent programu może uzyskać środki w wysokości zależnej od poziomu dofinansowania (do 66 000 zł, do 99 000 zł i do 135 000 zł). Dodatkowo może otrzymać pieniądze na audyt energetyczny do 1200 złotych. Wartość dofinansowania jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości dochodu.

Który program dofinansowania do docieplenia budynku będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia inwestora?

Zakres programów umożliwiających skorzystanie z dofinansowań termomodernizacji obiektów zabytkowych jest bardzo szeroki. Inwestor chcący zdobyć środki musi mieć olbrzymią wiedzę nie tylko z zakresu technicznych kwestii związanych z montażem określonego rodzaju ociepleń, ale też obejmującą kwestie formalne dotyczące każdego z programów z osobna. Chcąc skorzystać z odpowiedniego programu, należy również mieć pełną świadomość co do tego, czy dany budynek faktycznie jest objęty dofinansowaniem termomodernizacji zabytków. Niestety, nie każda nieruchomość jest wpisana na listę obiektów zabytkowych. Dlatego z punktu widzenia inwestora kluczowe jest, aby uzyskać odpowiednie wsparcie merytoryczne pozwalające rozstrzygnąć, czy faktycznie tak jest.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Firma JMA Partners zajmuje się szeroko pojętym doradztwem na temat optymalnych technik dociepleń, a także dostarcza specjalistyczne tynki wykorzystywane podczas dociepleń budynków zabytkowych. Oferujemy m.in.:

Reasumując, jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku zabytkowego i chcesz wykonać jego termomodernizację, to koniecznie zajrzyj do nas. Nasza firma doradzi w zakresie wyboru optymalnego systemu ocieplenia tego typu budynków, a także pomoże dostarczyć odpowiednie rodzaje materiałów budowlanych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *